Văn bản pháp lý

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
208/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam Click
24/2015/TT-BTTTT

 

06/2019/TT-BTTTT

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thông tư

 

Thông

18/8/2015

 

15/9/2019

Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

Sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT

Click

 

 

Click

16/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/6/2016 Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá Click
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch 08/6/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ Click
Số: 05/2011/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 28/01/2011 Quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Click
189/2010/TT-BTC

(hết hiệu lực và thay thế
208/2016/TT-BTC)

Bộ Tài chính Thông tư 24/11/2010 Quy định về phí, lệ phí tên miền quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam Click
4544/BTC-CST Bộ Tài chính Công văn 03/04/2007 Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý Click
38/2014/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 01/07/2014 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet Click
174/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 13/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Click
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 15/07/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Click
Nghị định số 27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 1/3/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Click
Công văn số 350/TCT-CS

Công văn số 784/TCT-TNCN

Bộ Tài chính Công văn 02/02/2015

09/03/2017

Công văn hướng dẫn về thuế
chuyển nhượng
Click

Click